Pohjolan Sanomien jatkettava omana lehtenään

29.3.2017

Kevätkokous antoi julkilausuman Pohjolan Sanomien lakkauttamispäätöksestä.

Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistys (PSSY) on järkyttynyt Alma Median päätöksestä lakkauttaa Pohjolan Sanomat. Päätös ei huomioi lehden merkitystä kokonaisuutena alueen ihmisten sekä koko muun yhteisön kannalta ja vaihtoehtoja perinteikkään lehden jatkamiselle ei ole kartoitettu. Yhdistys kokee, että 60 000 asukasta kattava Meri-Lapin kokoinen talousalue tarvitsee ja ansaitsee oman sanomalehtensä.

Pohjolan Sanomat on jo yli sadan vuoden ajan toiminut kunniakkaasti merilappilaisten äänenkannattajana. Nyt käynnissä olevat neuvottelut koskevat 91 henkilöä ja vähennystarve on 17 henkilötyövuotta. Se tarkoittaa käytännössä toimituksellisen työn keskittymistä entistä enemmän Rovaniemelle.

Sanomalehtitoiminnan keskittäminen pohjoisessa vain yhteen paikkaan ei palvele koko Lappia. Mikäli Meri-Lapin asukkaat ja yritykset eivät koe lehteä omakseen eivätkä koe sen palvelevan heidän tarpeitaan, voi olettaa myös tilaajamäärän sekä ilmoitusmyynnin laskevan kyseisellä alueella entisestään. Tämä laittaa yhä useamman toimittajan työpaikan uhanalaiseksi ja voi johtaa uusiin toimitusten sekä lehtien yhdistämisiin.

Sanomalehtien toimitusten ja uutisoinnin keskittyminen vain suuriin asutuskeskuksiin on vaarallista yhteiskunnallisesti. Kansalaisten mahdollisuus saada ajantasaista uutisointia oman asuinpaikkansa asioista ja tapahtumista eriarvoistuu huomattavasti, mikäli uutisointi maakunnassa on vain yhden suuren toimijan varassa. PSSY vaatii, että Alma Media ottaa media-alan suurena toimijana päätöksessään huomioon myös yhteiskunnallisen vastuun julkaisutoimintansa kehittämisessä. Journalismi on osa toimivaa yhteiskuntaa ja hyvinvoivaa demokratiaa.

Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistyksen kevätkokous vetoaa Alma Median johtoon, että se tutkii vaihtoehtoisia tapoja jatkaa Pohjolan Sanomia. Yhdistys on järkyttynyt suunnitelmasta ajaa lehti suoraan seitsemänpäiväisesti ilmestyvästä kokonaan alas. Tärkeintä ei ole, että lehti ilmestyy jatkossakin viikon jokaisena päivänä, vaan lehden jatko sekä alueen yhteisön tarpeiden täyttäminen. Tämä onnistuu harvemminkin ilmestyvällä lehdellä eikä se vaaranna niin monen ihmisen työpaikkaa. Mikäli Pohjolan Sanomat ei jatka, tulee Alma Median jatkossa panostaa laadukkaaseen paikallisjournalismiin palkkaamalla lisää toimittajia Lapin Kansaan säilyttäen alan työpaikat alueella. Sanomalehtiä ja ilmoituksia kuitenkin myydään ensisijaisesti hyvällä ja kiinnostavalla sisällöllä.

Aleksanteri Pikkarainen
Puheenjohtaja, Pohjois-Suomen Sanomalehtimiesyhdistys
0440292303